Til denne sang, skal der klippes hjerter ud, et til hver gæst og en snor skal bindes i hjertet. Anskaf nogle grene, som konfirmanden skal have og kuglepenne til gæsterne.

  

Melodi: Skuld gammel venskab…

 

Når du dit navn har skrevet ned på hjertet, som du har,

Så lad det gå fra hånd til hånd

Op til dagens konfirmand.

Et minde om en dejlig dag

Vi håber, at det bli’r.

Vi ved, at du så godt forstår

Hvad det lille hjerte si’r.

Det bringer nemlig bud fra os,

her rundt om festens bord.

Hvert lille hjerte er symbol på

en venneskare stor.

Vor kære søde konfirmand

Som bød os med til fest,

Tag glad imod hvert hjertelil’

Som en TAK fra hver en gæst.

 

Vore kære konfirmand tag her,

Nu hjerterne i hånd,

Og hæng dem op på grenen der

I det lille hvide bånd.

Hvert enkelt hjerte er til dig

Som en forglem mig ej,

Der bringer dig endnu en TAK

Ønsker glæde på din vej.